tuổi sinh con

Xem năm sinh con cho vợ tuổi Giáp Ngọ 2014 và chồng 2013

Địa Chi của bố không tương hợp không xung khắc với chi của con, chấp nhận được. Năm sinh của bố: 2013 Năm âm lịch: Quý Tỵ Niên mệnh:Thuỷ – Trường lưu Thuỷ (Nước giữa dòng) Năm sinh của mẹ: 2014 Năm âm lịch: Giáp Ngọ Niên mệnh: Kim – Sa trung Kim (Vàng trong

Xem năm sinh con cho vợ tuổi Giáp Ngọ 2014 và chồng 2012

Địa Chi của bố không tương hợp không xung khắc với chi của con, chấp nhận được. Năm sinh của bố: 2012 Năm âm lịch: Nhâm Thìn Niên mệnh:Thuỷ – Trường lưu Thuỷ (Nước giữa dòng) Năm sinh của mẹ: 2014 Năm âm lịch: Giáp Ngọ Niên mệnh: Kim – Sa trung Kim (Vàng trong

Xem năm sinh con cho vợ tuổi Giáp Ngọ 2014 và chồng 2011

Địa Chi của bố không tương hợp không xung khắc với chi của con, chấp nhận được. Năm sinh của bố: 2011 Năm âm lịch: Tân Mão Niên mệnh:Mộc – Tùng Bách Mộc (Gỗ Tùng Bách) Năm sinh của mẹ: 2014 Năm âm lịch: Giáp Ngọ Niên mệnh: Kim – Sa trung Kim (Vàng trong

Xem năm sinh con cho vợ tuổi Giáp Ngọ 2014 và chồng 2010

Địa Chi của bố không tương hợp không xung khắc với chi của con, chấp nhận được. Năm sinh của bố: 2010 Năm âm lịch: Canh Dần Niên mệnh:Mộc – Tùng Bách Mộc (Gỗ Tùng Bách) Năm sinh của mẹ: 2014 Năm âm lịch: Giáp Ngọ Niên mệnh: Kim – Sa trung Kim (Vàng trong

Xem năm sinh con cho chồng tuổi Giáp Ngọ 2014 và vợ 2014

Địa Chi của bố không tương hợp không xung khắc với chi của con, chấp nhận được. Năm sinh của bố: 2014 Năm âm lịch: Giáp Ngọ Niên mệnh:Kim – Sa trung Kim (Vàng trong cát) Năm sinh của mẹ: 2014 Năm âm lịch: Giáp Ngọ Niên mệnh: Kim – Sa trung Kim (Vàng trong

Xem năm sinh con cho chồng tuổi Giáp Ngọ 2014 và vợ 2013

Địa Chi của bố không tương hợp không xung khắc với chi của con, chấp nhận được. Năm sinh của bố: 2014 Năm âm lịch: Giáp Ngọ Niên mệnh:Kim – Sa trung Kim (Vàng trong cát) Năm sinh của mẹ: 2013 Năm âm lịch: Quý Tỵ Niên mệnh: Thuỷ – Trường lưu Thuỷ (Nước giữa

Xem năm sinh con cho chồng tuổi Giáp Ngọ 2014 và vợ 2012

Địa Chi của bố không tương hợp không xung khắc với chi của con, chấp nhận được. Năm sinh dự kiến của con: 2034 Năm âm lịch: Giáp Dần Niên mệnh: Thuỷ – Đại khê Thuỷ (Nước giữa khe lớn) Phân tích cát hung: 1. Ngũ hành sinh khắc: Niên mệnh con là Thuỷ, bố

Xem năm sinh con cho chồng tuổi Giáp Ngọ 2014 và vợ 2011

Địa Chi của bố không tương hợp không xung khắc với chi của con, chấp nhận được. Năm sinh của bố: 2014 Năm âm lịch: Giáp Ngọ Niên mệnh:Kim – Sa trung Kim (Vàng trong cát) Năm sinh của mẹ: 2011 Năm âm lịch: Tân Mão Niên mệnh: Mộc – Tùng Bách Mộc (Gỗ Tùng

Xem năm sinh con cho chồng tuổi Giáp Ngọ 2014 và vợ 2010

Địa Chi của bố không tương hợp không xung khắc với chi của con, chấp nhận được. Năm sinh của bố: 2014 Năm âm lịch: Giáp Ngọ Niên mệnh:Kim – Sa trung Kim (Vàng trong cát) Năm sinh của mẹ: 2010 Năm âm lịch: Canh Dần Niên mệnh: Mộc – Tùng Bách Mộc (Gỗ Tùng