Tuổi Làm Nhà Cho Nữ Giáp Ngọ

Xem tuổi làm nhà năm 2038 cho gia chủ tuổi Giáp Ngọ 2014 mạng nữ

Tam tai: Gia chủ tuổi nữ Giáp Ngọ 2014, cần tránh các năm tam tai: Thân, Dậu, Tuất. Năm dự kiến xây nhà là năm 2038 tức năm Mậu Ngọ, như vậy sẽ vào không phạm tam tai. Thông tin gia chủ cung cấp: Năm sinh dương lịch: 2014 Năm sinh âm lịch: nữ Giáp

Xem tuổi làm nhà năm 2037 cho gia chủ tuổi Giáp Ngọ 2014 mạng nữ

Hoàng ốc: Năm 2037, gia chủ 24 tuổi (tuổi âm), nếu năm đó tiến hành xây nhà sẽ vào phạm hoàng ốc vì có hoàng ốc nơi vào Hoang ốc là Xấu. Thông tin gia chủ cung cấp: Năm sinh dương lịch: 2014 Năm sinh âm lịch: nữ Giáp Ngọ 2014 Năm dự kiến khởi

Xem tuổi làm nhà năm 2036 cho gia chủ tuổi Giáp Ngọ 2014 mạng nữ

Các công đoạn Đổ mái, người mượn tuổi vẫn tiến hành thay gia chủ làm lễ, gia chủ tiếp tục tránh mặt. Thông tin gia chủ cung cấp: Năm sinh dương lịch: 2014 Năm sinh âm lịch: nữ Giáp Ngọ 2014 Năm dự kiến khởi công: 2036 – Bính Thìn Việc chọn thời điểm xây

Xem tuổi làm nhà năm 2035 cho gia chủ tuổi Giáp Ngọ 2014 mạng nữ

Trường hợp này, năm xây nhà là năm 2035, tức năm Ất Mão, Có thể tiến hành xây dựng, sửa chữa nhà cửa. Năm tốt nhất không phạm vào Hoàng Ốc, Tam Tai, Kim Lâu là 2035, 2038, 2044, 2047, 2056, 2062, 2071, 2072, 2074, 2080, 2081, 2083, 2092, 2098, 2099, 2107, 2108, 2110, 2116,

Xem tuổi làm nhà năm 2034 cho gia chủ tuổi Giáp Ngọ 2014 mạng nữ

Các công đoạn Đổ mái, người mượn tuổi vẫn tiến hành thay gia chủ làm lễ, gia chủ tiếp tục tránh mặt. Thông tin gia chủ cung cấp: Năm sinh dương lịch: 2014 Năm sinh âm lịch: nữ Giáp Ngọ 2014 Năm dự kiến khởi công: 2034 – Giáp Dần Việc chọn thời điểm xây