Tử Vi Nữ Giáp Ngọ

Xem chi tiết tử vi trọn đời cho nữ tuổi Giáp Ngọ 2015

Từ 20 đến 25 tuổi: Thời gian nầy bạn sẽ được phát triển mạnh mẽ về vấn đề tình cảm. Số có sáng tỏ về công danh. Những năm nầy được tốt trong mọi khía cạnh của cuộc đời. Nữ mạng – Giáp Ngọ Cung LY Mạng SA TRUNG KIM (vàng trong cát) Xương CON

Xem chi tiết tử vi 2018 cho nữ tuổi Giáp Ngọ 2015

– Mùa Xuân: Tháng Giêng & 2: Tài lộc có phần suy kém. Có gián đoạn, trở ngại việc làm ăn. Phòng tai tiếng trong giao tiếp. Tháng 3: Gặp may mắn, lộc tài khá. Việc khó có người giúp giải quyết. 65 TUỔI – DƯƠNG NỮ Sanh từ 3-2-2014đến 23-1-2015 Tướng tinh: Chim Trĩ.

Xem chi tiết tử vi 2017 cho nữ tuổi Giáp Ngọ 2015

Các sao lưu chiếu: 1/ Phượng các, Giải thần, Thiên khôi, Lưu niên vân tinh. Đạch hồ, Tiểu hao. 2/Tuần, Thiếu dương. Hồng loan, Bệnh phù. Quốc ấn, Thiên trung cô thần, Kiếp sát. 3/Triệt, Hoá quyền, Đào hoa, Nguyệt dức, Lộc tồn, Bắc tử phù. Đây là phần luận giải lá số tử vi