Tuổi Làm Nhà Cho Nam Giáp Ngọ

Xem tuổi làm nhà năm 2038 cho gia chủ tuổi Giáp Ngọ 2014 mạng nam

Kim lâu: Năm 2038, gia chủ 25 tuổi (tuổi âm), nếu năm đó tiến hành xây nhà sẽ không phạm kim lâu . Thông tin gia chủ cung cấp: Năm sinh dương lịch: 2014 Năm sinh âm lịch: nam Giáp Ngọ 2014 Năm dự kiến khởi công: 2038 – Mậu Ngọ Việc chọn thời điểm

Xem tuổi làm nhà năm 2037 cho gia chủ tuổi Giáp Ngọ 2014 mạng nam

Tam tai: Gia chủ tuổi nam Giáp Ngọ 2014, cần tránh các năm tam tai: Thân, Dậu, Tuất. Năm dự kiến xây nhà là năm 2037 tức năm Đinh Tỵ, như vậy sẽ vào không phạm tam tai. Thông tin gia chủ cung cấp: Năm sinh dương lịch: 2014 Năm sinh âm lịch: nam Giáp

Xem tuổi làm nhà năm 2036 cho gia chủ tuổi Giáp Ngọ 2014 mạng nam

Hoàng ốc: Năm 2036, gia chủ 23 tuổi (tuổi âm), nếu năm đó tiến hành xây nhà sẽ vào phạm hoàng ốc vì có hoàng ốc nơi vào Thọ tử là Xấu. Thông tin gia chủ cung cấp: Năm sinh dương lịch: 2014 Năm sinh âm lịch: nam Giáp Ngọ 2014 Năm dự kiến khởi

Xem tuổi làm nhà năm 2035 cho gia chủ tuổi Giáp Ngọ 2014 mạng nam

Hoàng ốc: Năm 2035, gia chủ 22 tuổi (tuổi âm), nếu năm đó tiến hành xây nhà sẽ vào không phạm hoàng ốc vì có hoàng ốc nơi vào Tấn tài là Tốt. Thông tin gia chủ cung cấp: Năm sinh dương lịch: 2014 Năm sinh âm lịch: nam Giáp Ngọ 2014 Năm dự kiến

Xem tuổi làm nhà năm 2034 cho gia chủ tuổi Giáp Ngọ 2014 mạng nam

Nếu cả ba yếu tố trên đều không bị phạm là tốt nhất, còn nếu phạm Tam Tai mà không phạm Kim Lâu, Hoàng Ốc thì cũng có thể chấp nhận được. Phạm vào Kim Lâu hoặc Hoàng Ốc thì tuyệt đối không nên tiến hành xây dựng, sửa chữa nhà cửa, mà nên đợi