xem tuổi xây nhà 2034 cho tuổi ất mùi 2015

Xem tuổi làm nhà năm 2034 cho gia chủ tuổi Giáp Ngọ 2014 mạng nữ

Các công đoạn Đổ mái, người mượn tuổi vẫn tiến hành thay gia chủ làm lễ, gia chủ tiếp tục tránh mặt. Thông tin gia chủ cung cấp: Năm sinh dương lịch: 2014 Năm sinh âm lịch: nữ Giáp Ngọ 2014 Năm dự kiến khởi công: 2034 – Giáp Dần Việc chọn thời điểm xây

Xem tuổi làm nhà năm 2034 cho gia chủ tuổi Giáp Ngọ 2014 mạng nam

Nếu cả ba yếu tố trên đều không bị phạm là tốt nhất, còn nếu phạm Tam Tai mà không phạm Kim Lâu, Hoàng Ốc thì cũng có thể chấp nhận được. Phạm vào Kim Lâu hoặc Hoàng Ốc thì tuyệt đối không nên tiến hành xây dựng, sửa chữa nhà cửa, mà nên đợi