nam tuổi giáp ngọ hợp đá quý màu gì

Những loại đá quý phong thủy hợp với người tuổi Giáp Ngọ 2014 nam mạng

Nam sinh năm này có bản mệnh thuộc mạng Mộc nên dùng các loại đá theo thứ tự ưu tiên sau:   Chuỗi đá thiên hà xanh Peru A+++ S6374-7019 cầu bình an – Năm sinh dương lịch: 2014 – Năm sinh âm lịch: Giáp Ngọ – Mạng: Nam – Cung Tốn Mệnh Mộc Nam